Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

FCL ve LCL Yükleme
Standart Olmayan Yükler İçin Özel Konteyner Yüklemeleri
Limandan Limana Teslim
Kapıdan Kapıya Teslim
Inter-Modal Taşımacılık
Ağır Tonaj Taşımacılığı
Gabarili Proje Yük Taşımacılığı
Enerji Santralı Taşımacılığı
3. Ülke ve Transit Taşımacılığı