Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Tek veya Grup Vagon Organizasyonu
Blok Tren Organizasyonu
Demiryolu Konteyner Servisi
Terminal Elleçleme
Danışmanlık